Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową:

 • Dobieranie par jednakowych figur, obrazków.
 • Segregowanie, porządkowanie figur, przedmiotów, obrazków według różnych zasad.
 • Układanie puzzli.
 • Układanie figur, drobnych przedmiotów (patyczki, kasztany, kamyki) w dowolne  wzory, lub odtwarzanie wzoru.
 • Kolorowanie - wypełnianie konturów.
 • Wyszukiwanie takich samych figur, obrazków, przedmiotów.
 • Tworzenie układów – wzorów z figur geometrycznych.                         
 • Układanie obrazków po uprzednim rozcięciu, z wzorem lub bez.
 • Układanie na wzorze.
 • Odszukiwanie w zbiorze obrazków, ilustracji opisanych słownie.
 • Porządkowanie historyjek obrazkowych.
 • Rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w  układzie elementów - zasłanianie niektórych przedmiotów, zmiana ich wzajemnego położenia, zabieranie lub dokładanie elementów ( „Co tu się zmieniło?")
 • Układanie obrazków w kolejności w jakiej były one pokazywane - długie i krótkie ekspozycje.
 • Rysowanie za pomocą szablonów.
 • Uzupełnianie niedokończonych rysunków.
 • Wyszukiwanie elementów różniących dwa, pozornie takie same rysunki.
 • Wyszukiwanie podobieństw w dwóch rysunkach.
 • Gra w domino obrazkowe, literowe, tradycyjne.
 • Dobieranie części obrazka do całości - uzupełnianka obrazkowa.
 • Rysowanie wzorków, szlaczków.
 • Rysowanie kompozycji geometrycznych wg wzoru.
 • Układanie figur geometrycznych i liter z patyczków i klocków.
 • Wyróżnianie i zaznaczanie kolorem przecinających się figur, liter.
 •  Rysowanie na siatce kwadratowej.
 • Gry typu „memory" - rozpoznawanie par odpowiadających sobie elementów( ćwiczenie to doskonali również pamięć wzrokową).
 • Odtwarzanie z pamięci eksponowanych przedmiotów i wskazywanie miejsca, w którym się znajdowały.
 • Rozpoznawanie płaskich figur : koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.
 • Dzielenie większej figury na mniejsze elementy i układanie nowej całości.
 • Odtwarzanie kształtów.
 • Dorysowywanie brakujących elementów na obrazkach.
 • Układanie różnych kompozycji i budowli wg wzoru ; klocki, mozaiki geometryczne, układanki.
 • Układanie pociętych na części liter wg wzoru.
 • Łańcuchy sylabowe z obrazkiem.
 • Układanie par klocków lub obrazków.

 

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:  

 • Rozpoznawanie odgłosów płynących z otoczenia ( pojazdy, głosy zwierząt, urządzenia domowe itp.).
 • Określanie źródła dźwięku.
 • Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty lub instrumenty.
 • Zabawy z instrumentami muzycznymi.
 • Naśladowanie dźwięków .
 • Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wysokich i niskich, tempa wolnego i szybkiego.
 • Wystukiwanie lub wyklaskiwanie rytmu.
 • Zastępowanie poleceń słownych przez sygnały dźwiękowe lub zestaw dźwięków.
 • Podział zdania na wyrazy.
 • Liczenie wyrazów w zdaniu.
 • Porównywanie długości zdań.
 • Kończenie rozpoczętego zdania.
 • Budowanie zdania z podanym wyrazem.
 • Wyszukiwanie rymujących się wyrazów.
 • Różnicowanie słuchowe wyrazów o podobnym brzmieniu.
 • Wyszukiwanie różnic w wyrazach.
 • Zapamiętywanie kolejności powtarzanych wyrazów.
 • Podział wyrazów na sylaby.
 • Zabawa w kończenie słów.
 • Liczenie sylab w wyrazach.
 • Tworzenie wyrazów zaczynających się określoną sylabą.
 • Układanie wyrazów z sylab.
 • Segregowanie wyrazów według ilości sylab.
 • Uzupełnienie wyrazów brakującymi sylabami.
 • Rozpoznawanie określonych sylab w usłyszanych słowach.
 • Wyodrębnienie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazu.
 • Wyodrębnienie głosek z wyrazów.
 • Liczenie głosek w wyrazach.
 • Segregowanie wyrazów według ilości głosek.
 • Tworzenie sylab z określoną samogłoską.
 • Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie.
 • Segregowanie obrazków, których nazw zaczynają się na określone głoski.
 • Tworzenie wyrazów zaczynających taką samą głoską.
 • Kojarzenie głoski z jej znakiem graficznym.
 • Ćwiczenie syntezy sylabowej.
 • Ćwiczenie syntezy głoskowej.
 • „Przesuwaczki” sylabowe.
 • Domino sylabowe.
 • Domino obrazkowo - wyrazowe.
 • Dobieranie podpisów do obrazków.
 • Nauka wierszyków, piosenek, rymowanek.

 

                                                                                     Opracowała – Jolanta Pogorzelska