Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - pojęcie KOHERENCJI

ZDROWIE to wg WHO
nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa,
ale także stan pełnego,  fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.

 

DOBROSTAN
- to poczucie szczęścia, zadowolenia z życia, dobry nastrój (jest to odczucie subiektywne).

Czynniki wpływajace na stan zdrowia (fizycznego i psychicznego) to:

  • czynniki biologiczne - konstytucjonalne, genetyczne, somatyczne,
  • psychologiczne - sytuacyjne i osobowościowe,
  • społeczno-kulturowe.

Dla zachowania zdrowia psychicznego:

ważne jest poczucie KOHERENCJI tzn.

  • poczucie ROZUMIENIA otaczajacego świata,
  • poczucie WPŁYWU na rzeczywistość,
  • poczucie SENSU i przekonanie, że warto konfrontować się z wyzwaniami.

Co zrobić, aby pomóc dziecku osiągnąć poczucie koherencji?

Dla niemowlęcia być przewidywalnym.

Podchodzić i reagować w sposób konsekwentny.

Znane i powtarzalne reakcje dają dziecku ZROZUMIAŁY obraz świata oraz poczucie bezpieczeństwa.

We wczesnym dzieciństwie pozwalać doświadczać

 i stawiać adekwatne do możliwości wyzwania.

Możliwość podejmowania decyzji i sukces w działaniu daje poczucie WPŁYWU i zaradności.

Okazywanie dziecku, że jest WAŻNE i KOCHANE daje poczucie SENSU życia.

Takie oddziaływania, podejmowane na sposoby dostosowane do etapu rozwoju dziecka, 

WZMACNIAJĄ POCZUCIE KOHERENCJI,

 a tym samym służą zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.

Opracowała: psycholog Ewa Olszak