Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Ćwiczenia rozwijające umiejętności u dziecka

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚCI MANUALNE

a. ćwiczenia rozmachowe rozluźniające napięcia mięśni ramion i przedramienia

 • zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn (dajemy dziecku kartony, gazety, arkusze szarego papieru) oraz duży pędzel. Ruchami pionowymi lub poziomymi z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na dół malujemy pędzlem. Robimy przy tym zamaszyste ruchy, aby mięśnie rozluźnić;
 • próbujemy zamalowywać dużej przestrzeni ograniczonej konturem (szkicujemy dziecku np. postać, przedmiot, figurę geometryczną – dziecko próbuje wypełnić ten kontur,
 • pogrubianie konturów dużych form geometrycznych dużych rysunków,
 • malowanie dużych form kulistych, płynnym, ciągłym ruchem,
 • malowanie dużych szlaczków.

b. ćwiczenia manualne, czyli usprawniające małe ruchy: dłoni, nadgarstka i palców:

 • montowanie konstrukcji z gotowych elementów (klocków, krążków itp.),
 • układanki płaskie, klockowe, wtyczkowe z zachowaniem stopniowania trudności: na wzorze, według wzoru, bez wzoru,
 • modelowanie z wykorzystaniem plasteliny lub modeliny: ugniatanie, robienie kulek, wałków, obwodzenie wałkami wzorów geometrycznych i innych figur, wypełnianie różnych powierzchni (domek, koło), tworzenie ornamentów i szlaczków (wg wzoru i z pamięci),
 • nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez otworki w tekturkach- do tego można wykorzystać np. rolkę od papieru
 • wydzieranki i wypełnianie konturów figur geometrycznych, rysunków i cyfr,
 • wycinanie z papieru z uwzględnieniem stopnia trudności: cięcie po linii prostej, falistej, wycinanie form geometrycznych i konturowych rysunków,
 • wycinanki-naklejanki z papieru, materiału, włóczki itp.,
 • szycie ściegiem fastrygowanym-przewlekanie igły z nitką przez otworki w tekturce,
 • łamanki papierowe (łódeczki, samoloty itp.),
 • ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe dłoni, strzepywanie wody, wytrzepywanie piasku z rękawów,
 • stemplowanie (stempelki konturowe zwierząt, kwiatów itp.).

c. ćwiczenia graficzne usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu:

 • pogrubianie konturów figur geometrycznych, szlaczków, konturów obrazków,
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym,
 • rysowanie za pomocą szablonów (zewnętrznych i wewnętrznych) figur geometrycznych i prostych przedmiotów,
 • kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną,
 • zamalowywanie kredkami małych przestrzeni (obrazków z książeczek do malowania konturów, stempelków),
 • rysowanie szlaczków litero podobnych w liniaturze: po wzorze, po kropkach, kończenie rozpoczętego wzoru i samodzielne kontynuowanie wzoru,
 • rysunki dowolne markerami, kredkami świecowymi, kredkami ołówkowymi.

 

ĆWICZENIA FUNKCJI SŁUCHOWEJ I MOWY

a. ćwiczenia wrażliwości słuchowej, koncentracja na bodźcu słuchowym, różnicowanie dźwięków, pamięć słuchowa: 

 • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja (szmery, szelesty, odgłosy kroków, pojazdów itp.),
 • rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne oraz lokalizacja (skąd dźwięk dochodzi),
 • dobieranie rymujących się nazw obrazków,
 • nauka na pamięć łatwych rymujących się wierszyków,
 • powtarzanie – wypowiedzianych słów oraz krótkich zdań po rodzicach (np. kot, kotek, dom- domek, itp. Ala ma kota. Kot ma szary brzuszek itp.) Możemy bawić się słowami!

b. ćwiczenia udoskonalające funkcje językowe:

 • opowiadanie obrazka,
 • nadawanie tytułu obrazkowi lub historyjce,
 • opowiadanie historyjki obrazkowej wcześniej samodzielnie ułożonej,
 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez naśladowanie przez chłopca prawidłowego wzorca,
 •  zadawanie pytań do obrazków, odpowiadanie na nie- budowanie zdań,
 • ćwiczenia w poprawnym używaniu wyrażeń przyimkowych: na, do, w, przed, z,
 • zapamiętywanie wierszyków, piosenek.

 

ĆWICZENIA FUNKCJI WZROKOWEJ I ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ NA PODSTAWIE MATERIAŁU KONKRETNEGO (OBRAZKOWEGO) I ABSTRAKCYJNEGO (GEOMETRYCZNEGO I LITEROWEGO - BEZ CZYTANIA)

a. ćwiczenia funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej, mają na celu usprawnić pamięć bezpośrednią, spostrzegawczość w zakresie stałości kształtów i stosunków przestrzennych.

 • dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino),
 • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych (jw.),
 • odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, przedmiotów, figur geometrycznych),
 • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów (jw.)-zabawa "Co tu się zmieniło"
 • układanie obrazków według instrukcji słownej (po lewej, po prawej, na górze, na dole, za, przed, itp., wskazywanie obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie ich położenia,
 • układanie obrazków w kolejności w jakiej były pokazywane (różne obrazki, długie, krótkie ekspozycje),
 • układanie obrazków z części (układanki płaskie i klockowe),
 • układanie historyjek obrazkowych,
 • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów rysunkowych i geometrycznych,
 • budowanie według wzoru kompozycji z klocków,
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami.