Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

ZABAWY USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ

Głuchy telefon - najlepiej w zabawę zaangażować wszystkich członków rodziny, pierwsza osoba wymyśla zdanie i mówi je na ucho komuś, kto siedzi obok i tak dalej, zadaniem tego kto siedzi ostatni jest dokładne powtórzenie zdania, które usłyszał.

Powtórz numer telefonu - zaczynamy od 3,4 cyfr – dziecko ma je powtórzyć, po udanych próbach dodajemy więcej cyfr.

Jedziemy na wycieczkę - zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i zabieramy ze sobą rzeczy na literę......” np. „p”- plecak, piłkę, portfel itp.,wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.:

mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”

dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i piłkę”

mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, piłkę i portfel”.

Można wprowadzać różne odmiany tej zabawy poprzez zmianę początkowych zdań, np. „Jesteśmy w sklepie i kupujemy” ...

Wymieniamy ciąg słów - na ustalone wcześniej słowo lub grupę słów dziecko ma klasnąć np. na nazwy kolorów, potraw, warzyw, owoców itp.

Nazywamy i pokazujemy na sobie części ciała, robimy to szybko - dziecko ma je wskazywać również na sobie, dla zmylenia co jakiś czas wskazujemy część ciała inną niż wymieniamy – zadaniem dziecka jest wskazać prawidłowo na podstawie usłyszanej instrukcji słownej części ciała.

Co słyszymy? - dziecko kładzie się lub siada wygodnie i słucha uważnie odgłosów z otoczenia, a potem je wymienić, zadanie można utrudnić, np.  podawać odgłosy w kolejności, w jakiej się pojawiały.

Podajkolejność – dziecko ma zamknięte oczy, układamy w rzędzie kilka przedmiotów, dziecko otwiera oczy, przygląda się i zapamiętuje ich kolejność, ponownie zamyka oczy i wymienienia przedmioty w po kolei.

Obrazek - pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy, aby przez 30 sekund uważnie jej się przyglądało, następnie zabieramy rysunek i prosimy o udzielanie odpowiedzi na różne pytania dotyczące tego co znajdowało się na obrazku.

Powtarzanie wyrazów – podajemy dziecku kilka razy pewną sekwencję słów (np.: kot, kaczka, krzesło, krowa, kogut, kura), następnie prosimy, aby powtórzyło wyrazy w tej samej kolejności.

Wystukiwanie rytmu – wystukujemy dziecku pewien rytm, następnie prosimy, aby powtórzyło, przeprowadzamy kilka prób.

 

Opracowała: Agnieszka Tadrzak – pedagog