Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

WSPOMAGANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zapraszamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z rejonu swej działalności do współpracy w ramach wspomagania w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wspomaganie realizujemy we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce Filia w Przasnyszu.

Działaniami związanymi ze wspomaganiem jest włączenie się poradni w opracowanie we współpracy zainteresowanej szkoły/przedszkola z placówką doskonalenia nauczycieli oraz biblioteką pedagogiczną planu wspomagania placówki opartego na diagnozie i analizie sytuacji wspomaganej szkoły/przedszkola oraz ściśle dostosowanego do jej potrzeb.

 

Wspomaganie odbywa się na wniosek przedszkola, szkoły i placówki oświatowej.

 

Zapraszamy do współpracy.