Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

OD ZABAWY DO ROZMOWY. Jak stymulować rozwój mowy w domu?

1. Komentowanie czynności wykonywanych przez dorosłego i przez dziecko.

 • Stosowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych w rozmowie z dzieckiem w wieku około 1 roku
 • Używanie komunikatów krótkich, prostych, wymawianych prawidłowo, bez spieszczeń i zdrobnień w rozmowie  z dziećmi 2-    i 3- letnimi
 • Powtarzanie znaczących nazw 3 razy

 2. Wspólna zabawa na dywanie, 20 – 30 min. dziennie

 • Karmienie lalki, mycie lalki, ubieranie lalki…
 • Miś idzie na spacer, po drodze wykonuje różne czynności: skacze leży, siedzi…
 • Budowanie domu z klocków
 • Wyścigi samochodowe po ustalonym torze, zapamiętywanie trasy
 • Rzucanie do siebie piłką (górą, dołem, z kozłem…)
 • Trafianie piłką do celu
 • Odbijanie balonika tak, aby nie dotknął podłogi
 • Wycinanie produktów spożywczych z gazetek reklamowych, przygotowywanie pokarmów na piknik, składników do sałatki owocowej itp.
 • Wycinanie ubrań z gazetek reklamowych, wyklejanie z nich postaci, projektowanie stroju…
 • Przeglądanie zdjęć w albumie, wyjaśnianie kim są oglądanie osoby, przypominanie, gdzie je widzieliśmy

 3. Opowiadanie ilustracji dla młodszych, jakby to były „dziwy”, z zaciekawieniem 20 min. Dziennie

 4. Czytanie historyjek dla starszych 20 – 30 min. dziennie

 • Wspólne opowiadanie tekstu
 • Pokazywanie jak opowiadać przy pomocy pytań pomocniczych
 • Sprawdzanie rozumienia pytaniami o istotne fragmenty
 • Dodatkowe wyjaśnianie przedstawionych sytuacji
 • Tłumaczenie znaczenia nowych wyrazów, zwrotów

 5. Czytanie rymowanek

 • Wspólne powtarzanie fragmentów śmiesznych, ciekawych brzmieniowo
 • W miarę możliwości nauka na pamięć
 • Podkreślanie rytmu utworu, zaznaczanie rymujących się wyrazów

 6. Słuchanie dziecięcych piosenek

 • Kiwanie się w rytm utworu (na kolanach mamy), klaskanie, uderzanie w bębenek
 • Nucenie utworu
 • Nauka na pamięć tekstu, jednej zwrotki, refrenu
 • Wymyślanie układu tanecznego do muzyki

7. Zabawy manualne: rysowanie, odrysowywanie, kalkowanie, kolorowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, darcie, zgniatanie, przyklejanie i inne.

8. Zabawy ruchowe i zręcznościowe.