Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Logopedyczna

LOGOPEDZI:

 • mgr Sylwia Kwiatek,
 • mgr Marta Wiechowska-Pykała,
 • mgr Agnieszka Sitarska.

OFERTA  DLA  RODZICÓW  I  DZIECI:

Diagnoza:

 • Diagnoza dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Diagnoza dzieci z wadami wymowy,
 • Ocena mowy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami,
 • Diagnoza dzieci z zaburzeniami płynności mowy.
 • Diagnoza logopedyczna dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego.
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej.

Terapia:

 • Zajęcia stymulujące rozwój mowy dzieci od 0 do 5 roku życia.
 • Terapia dzieci i młodzieży korygująca wady wymowy. 
 • Zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym.
 • Terapia prowadzona w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Terapia neurologopedyczna dla dzieci z zaburzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego.
 • Terapia mowy dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Terapia EEG Biofeedback.
 • Terapia Integracji Sensorycznej.

Konsultacje:

 • Indywidualne porady i konsultacje mające na celu pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z komunikacją dziecka.
 • ,,Grupa wsparcia dla rodziców” – spotkania grupowe dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub dzieci u których występują zaburzenia rozwojowe.

OFERTA  DLA  PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

 • Udzielanie pomocy specjalistycznej nauczycielom i wychowawcom w przedszkolach i szkołach.
 • Konsultacje z logopedami przedszkolnymi i szkolnymi oraz innymi specjalistami pracującymi na rzecz dzieci.
 • Uczestniczenie w radach pedagogicznych i zebraniach z rodzicami – wygłaszanie pogadanek, prelekcji, organizowanie warsztatów.
 • Prowadzenie zajęć, warsztatów dla dzieci i uczniów na terenie przedszkoli i szkół.
 • Organizowanie spotkań w ramach sieci współpracy logopedów z powiatu przasnyskiego.
 • Prowadzenie badań przesiewowych w przedszkolach i szkołach z rejonu działania.
 • Wykonywanie badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów.