Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Dyrektorzy

Lata 1969-1975

POWIATOWA PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODOWA W PRZASNYSZU

Lokalizacja:  

Wydział Oświaty i Kultury w Przasnyszu przy ulicy Żymierskiego, obecnie ulicy Św. Stanisława Kostki.
Pierwsi pracownicy Poradni:

 • Pan Józef Krynicki (wrzesień-listopad 1969 r.)
 • Pan Michał Langiewicz (lata 1969-1972)

Pierwsi mianowani dyrektorzy Poradni to:

 • mgr Joanna Wiecińska (pedagog, lata 1972-1973)
 • mgr Danuta Wiechowska (pedagog, lata 1973-1984)

Lata 1975-1985

MIEJSKA PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODOWA W PRZASNYSZU
Lokalizacja
:

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kilińskiego 1, 06-300 Przasnysz (1975-1976),

Ratusz Miejski przy Placu 1 Maja 1 (1976-1990).
Dyrektor Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu:

 • mgr Danuta Wiechowska (pedagog, 1973-1984)

Lata 1985-1993

PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODOWA W PRZASNYSZU

Lokalizacja:

Ratuszu Miejskim przy Placu 1 Maja 1 (1976-1990),

Cech Rzemiosł Różnych w Przasnyszu, ul. Makowska 10, 06-300 Przasnysz (1990-1997).

Dyrektor Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu

 • mgr Romualda Lendzion (pedagog, 1984-1993)

Lata od 1993 r. do chwili obecnej

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZASNYSZU
Lokalizacja:

Cech Rzemiosł Różnych w Przasnyszu, ul. Makowska 10, 06-300 Przasnysz (1990-1997), Budynek przy ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 -300 Przasnysz (1997-2006),

Budynek przy ul. B. Joselewicza 6, 06 -300 Przasnysz.

 Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu:

 • mgr inż. Ryszard Juklaniuk (pedagog, 1993-1998)
 • mgr Jolanta Elżbieta Pogorzelska (pedagog, pełniła obowiązki dyrektora od stycznia 1999 r. do końca sierpnia 1999)
 • mgr Aniela Gauze (psycholog, 1999-2016)
 • mgr Lidia Anna Jesionek (pedagog, pełniła obowiązki dyrektora od września 2016r. do końca czerwca 2017r.)
 • mgr Elżbieta Radomska (pedagog, od lipca 2017 r. do chwili obecnej)