Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Pedagodzy

Pan Józef Krynicki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował od września do listopada 1969 r.

Pan Michał Langiewicz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w latach 1969-1972.

mgr Joanna Wąsowska-Wiecińska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w latach 1972-1974. Dyrektor Poradni w latach 1972-1973.

mgr Danuta Wiechowska, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznejw Olsztynie. Pracowała w latach 1973-1984. Dyrektor Poradni w latach 1973-1984.

mgr Maria Muszyńska (obecnie Grzeszczak), absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogiki w Krakowie. Pracowała w latach 1974-1982.

mgr Celina Śmigielska, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracowała od kwietnia 1982 r. dosierpnia 1983 r.      

mgr Romualda Lendzion, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Pracowała w latach 1982-1998 oraz 1998-1999. Dyrektor Poradni w latach 1984-1993.

mgr  Maria Mrzygłód, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracowaław latach 1984-1998 oraz od stycznia 1999 r. do sierpnia 1999r.

mgr Halina Kalinowska (obecnie Morawska), absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracowała w latach 1985-2007.

mgr Małgorzata Garlińska (obecnie Jurczyńska), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała w latach 1987-1988.

mgr Joanna Czaplicka - Żywiec, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała od września 1988 r. do sierpnia 1989 r.

mgr inż. Ryszard Juklaniuk, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pracował w latach 1988-1998. Dyrektor Poradni w latach 1993-1998.

mgr Jolanta Pogorzelska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na etacie od września 1989 r. do chwili obecnej. Pełniła obowiązki dyrektora Poradni od stycznia 1999 r. do sierpnia 1999 r.

mgr Agnieszka Tadrzak, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje na etacie od września1997 r. do chwili obecnej

mgr Jacek Jedlak, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracował od grudnia 2000 r. do sierpnia 2006 r.

mgr Izabela Monika Bartołd (obecnie Szypulska), absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje od 10 września 2007 r. do chwili obecnej.

mgr Lidia Anna Jesionek, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracowała od września 2015 r. do września 2018 r. Pełniła obowiązki dyrektora Poradni od 27 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

mgr Elżbieta Radomska, absolwentka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pracuje od 1 lipca 2017 r. do chwili obecnej. Dyrektor Poradni od 2017 r.