Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Jubileusz 50-lecia Poradni

        W dniu 3 października 2019 roku  w sali konferencyjnej Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu. Obecnych było wielu znamienitych gości: Pani Poseł Anna Ewa Cicholska,  Przedstawiciele Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Panem Dyrektorem Michałem Giersem, Władze Powiatu Przasnyskiego na czele z Panem Starostą Krzysztofem Bieńkowskim, Przedstawiciele  Samorządów miejskich i gminnych, Pracownicy wydziałów oświaty, Dyrektorzy współpracujących Poradni: w Makowie Mazowieckim, Ciechanowie i Myszyńcu, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z gmin powiatu przasnyskiego, Pedagodzy i Psycholodzy szkolni, Przedstawiciele organizacji i instytucji działających  na rzecz dziecka i rodziny oraz czynni  i emerytowani pracownicy Poradni.

Uroczystość była okazją do wspomnień, obejrzenia prezentacji o historii Poradni, wysłuchania ciekawych prelekcji, przemówień oraz podzielenia się tortem jubileuszowym.

        Szczególnie miłym akcentem był występ utalentowanej młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych, którzy zaprezentowali część artystyczną, w tym specjalnie ułożoną i dedykowaną pracownikom Poradni piosenkę.
        Ta ważna uroczystość była także okazją, żeby wyrazić słowa uznania  wszystkim tym, którzy pracowali w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu: Dyrektorom, Pedagogom, Psychologom i Logopedom oraz Pracownikom obsługi, którzy swym trudem i pracą  oraz osobowością tworzyli historię Poradni.

        Dziękujemy wszystkim za liczny udział w uroczystości, kwiaty, życzenia i pamiątki. Jesteśmy wdzięczni organowi prowadzącemu - Powiatowi Przasnyskiemu za wsparcie finansowe związane z wydaniem publikacji pt. „50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu”.

        Dziękujemy Pani Rektor Elżbiecie Sternal, Pani Kanclerz Martynie Sternal i Pani Dyrektor Magdalenie Sternal za udostępnienie sali i gościnność.

          Były to dla nas niezapomniane chwile przeżyte w gronie przyjaciół i współpracowników Poradni.  Na długo pozostaną w naszej pamięci.